Uniprobe

Mūsdienu transportlīdzekļos arvien vairāk sistēmas kļūst par elektriski vadāmām. Arvien vairāk dažādos apkopes un remonta darbos nepieciešams izmantot elektrisko parametru mērinstrumentus.

UNIProbe ir viegls un parocīgs instruments ar modernām iespējām.Mehāniķi parasti ir spiesti patērēt ļoti daudz laika, mainot merierīces, lai tai pašai mašīnai veiktu dažādus testus. Pateicoties UNIProbe intuitīvajai un standartizētajai programmai, ir iespējams uzreiz pārslēgt nākamo testu neuzstādot citu mērinstrumentu.

UNIProbe ir seši dažādi instrumenti, kuri ļauj veikt dažādu sistēmu pārbaudes mērījumus

  • OSCILOSKOPS ar 4 neatkarīgiem analogiem kanāliem
  • BATERIJAS TESTERIS AKB pārbaudei, kā arī izmantojams, lai pārbaudītu startēšanas un lādēšanas sistēmas
  • TNET automobiļu iekšējās komunikācijas tīklu (CAN, VAN, LIN) elektriskai testēšanai un analīzei
  • MULTIMETRS sprieguma pretestības un strāvas mērīšanai
  • SIGNĀLU ĢENERATORS ļauj imitēt devēju signālus, kā arī vadības bloku signālus izpildierīcēm
  • SPIEDIENA TESTERIS degvielas un turbo spiediena pārbaudei visiem transportlīdzekļiem

Osciloskops domāts tādu elektrisku parametru, kā strāvas un sprieguma mērīšanai laikā.

Osciloskops visbiežāk noder, ja nepieciešam noteikt kāda rotācijas sensora darbspēju.


CENA 


     

     


Impresium